Verkoop bedrijf

Burgt Legal > ondernemingsrecht > Verkoop bedrijf

Als je een bedrijf wil verkopen, dan zijn er drie belangrijke fases: de voorbereiding, het onderhandelen en het sluiten van de overeenkomst. Waar moet je op letten als je een bedrijf verkoopt?

Let op voorbereiding

Bij de voorbereiding is het is goed om na te denken aan wat voor type koper je zou willen verkopen. Wat van belang kan zijn bij het type koper is je relatie met de koper, de voortgang van het bedrijf of een zo hoog mogelijke verkoopprijs. Meestal zul je zelf op zoek moeten gaan naar de koper. Je kan hierbij de hulp van een accountant of adviseur inschakelen.

Voordat je informatie wil delen met de potentiële kopers, zul je zeker willen weten dat ze de informatie slechts gebruiken met als doel een mogelijke koop van het bedrijf. Want de potentiële koper kan net zo goed een concurrent zijn. Om die reden is het goed om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke informatie geheim moet blijven.

Bij een goede voorbereiding hoort ook het bepalen van een verkoopprijs. Daarnaast stel je een informatie memorandum op voor potentiële kopers. Eventueel kan je nog een verkoop memorandum met uitgebreide informatie opstellen voor de kopers die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. In deze fase kan je al de documenten klaar zetten die nodig zullen zijn tijdens het verkoopproces. Denk aan Kamer van Koophandel-uittreksels, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, jaarrekeningen, een lijst van alle personeelsleden en een inventarislijst.

Onderhandelen

De serieus geïnteresseerde koper zal willen weten wat hij gaat kopen. Hij zal een grondig onderzoek willen doen naar het bedrijf. In een due diligence onderzoek kunnen de risico’s die verbonden zijn aan de koop van een bedrijf in kaart worden gebracht. De risico’s kunnen deel van de onderhandelingen tussen verkoper en koper worden evenals de prijs van de overname. Vervolgens kunnen er waarborgen en garanties worden vastgelegd in de koopovereenkomst. De termijnen van de waarborgen en garanties zijn belangrijk. Waar moet je op letten als je een bedrijf verkoopt? Na de verkoop van je bedrijf wil je geen gedoe en dus leg je alle juridische aspecten vast in de koopovereenkomst.

Koopovereenkomst sluiten

Als alles goed gaat zullen verkoper en koper tot overeenstemming komen. Dan kan er een definitieve koopovereenkomst worden opgesteld. Doordat beide partijen een handtekening zetten is de deal gesloten. Dan komt nog wel het moment dat het bedrijf daadwerkelijk overgaat van de ene partij naar de andere partij. De koopsom wordt betaald, in geval van een aandelenoverdracht komt er een notaris aan te pas en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal worden aangepast.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.