Inschrijven bij het Handelsregister

Burgt Legal > ondernemingsrecht > Inschrijven bij het Handelsregister

Indien een buitenlands bedrijf ondernemingsactiviteiten in Nederland heeft, dan kan het buitenlandse bedrijf zich inschrijven bij het Handelsregister. Indien een buitenlands bedrijf een vestiging in Nederland heeft, dan moet het zich inschrijven in het Handelsregister. Als een buitenlands bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stelt in Nederland, dan is het verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister, ook al heeft het buitenlandse bedrijf geen vestiging in Nederland. In het laatste geval is Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing.

Formulier Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een speciaal formulier voor de inschrijving van een buitenlandse vennootschap. Het formulier is ook online vindbaar. Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend door de bestuurder of de gevolmachtigde, dient het te worden ingeleverd bij één van de kantoren van de KvK. De gevolmachtigde moet een volmacht in het Nederlands hebben met originele handtekeningen van de bestuurders. Van belang is om een bewijs van registratie, niet ouder dan één maand, van de registrerende instantie in het buitenland mee te nemen. Afhankelijk van het buitenland kan een dergelijk verzoek maanden in beslag nemen. De KvK controleert de ingevulde gegevens zorgvuldig en kan om aanvullende gegevens verzoeken indien zij dat nodig acht. Al met al kan het een hele papierwinkel zijn voordat de registratie bij de KvK helemaal in orde is. Bestuurders en gevolmachtigden dienen ingeschreven te worden. De KvK heeft ook hiervoor een speciaal formulier. Als de bestuurder een natuurlijk persoon is, dan moet de functionaris persoonlijk langs komen bij één van de kantoren van de KvK met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Maar als de bestuurder of gevolmachtigde in het buitenland woont, dan hoeft deze persoon zich niet persoonlijk te melden, maar kan volstaan door een aantal documenten mee te sturen.

Adres onderneming

Bij de inschrijving van het buitenlandse bedrijf in het Handelsregister, moet een bezoekadres worden opgegeven. Als dat adres in Nederland afwijkt van het woonadres van de bestuurder, dan kan door een huurovereenkomst, een bewijs uit het Kadaster of door een toestemmingsverklaring worden aangetoond dat dit adres voor de onderneming mag worden gebruikt.

Wil je meer informatie over de inschrijving bij het Handelsregister? Neem dan contact op met Burgt Legal via info@burgtlegal.nl of bel 020 – 308 0015