Ondernemingsrecht

Burgt Legal > Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is het deel van het recht dat zich bezig houdt met ondernemingen. Het maakt deel uit van het privaatrecht en gaat over rechtspersonen, in het bijzonder over bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Dat zijn de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). De stichting en vereniging zijn ook rechtspersonen maar hebben geen winstoogmerk. Ondernemingsrecht wordt in het Engels ‘corporate law’ genoemd.

Ondernemingsrechtelijke aspecten

Het overnemen van een andere onderneming behoort ook tot het ondernemingsrecht. Vaak begint een overnameproces met een geheimhoudingsverklaring. Bij een overname worden vaak de aandelen in een andere BV gekocht. Voor de koper van de aandelen is het natuurlijk van belang dat hij weet wat hij koopt. Wat is de financiële positie van de BV, zitten er lijken in de kast, wat zijn de vooruitzichten, enz. Bij een overname traject komen veel ondernemingsrechtelijke aspecten kijken.

Binnen het ondernemingsrecht vallen ook de juridische geschillen die zich binnen een onderneming kunnen openbaren. Bijvoorbeeld bestuurders die het oneens zijn met elkaar over welke toekomstige stappen gezet moeten worden binnen de onderneming. Maar het kan ook gaan over aandeelhouders die een geschil hebben met elkaar. Geschillen tussen directie en statutair bestuurders komen eveneens regelmatig voor. Een bestuurder van een onderneming kan zelfs aansprakelijk worden gesteld.

Onderneming onbestuurbaar

Dit zijn uiteraard niet de problemen waar de ondernemer op zit te wachten. Toch is goede juridische bijstand op zo’n moment onontbeerlijk gelet op de mogelijk gevolgen. Een onderneming kan zelfs onbestuurbaar worden. Het is beter om zo veel mogelijk van te voren goed te regelen, bijvoorbeeld in de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst of managementovereenkomst.

Het ondernemingsrecht houdt tevens in de regels om het ondernemerschap te vergemakkelijken, waaronder het opschorten van huur bij gebreken van bedrijfsruimte. Wij hebben in verschillende ondernemingsrechtelijke kwesties geadviseerd: verkoop bedrijf, bedrijfsbeëindiging, turboliquidatie, koopoptie op aandelen BV, inschrijving Handelsregister en agiostorting op aandelen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.