Online reviews

Burgt Legal > Nieuws > Online reviews

Er bestaan verschillende internet platforms die online reviews over zorgverleners weergeven. Soms zal een zorgverlener vragen of het internet platform de review wil verwijderen. Het internet platform hoeft daar niet in mee te gaan. Het op een website vermelden van de namen van zorgverleners mag in beginsel. Een internet platform heeft een gerechtvaardigd belang. Het belang is namelijk het recht op informatie en vrije artsenkeuze voor patiënten. Patiëntbelangen wegen dus zwaarder. Maar daar zit wel een grens aan. Het is niet toegestaan om iedere waardering te publiceren. Een waardering kan namelijk ongefundeerd zijn of niet gebaseerd zijn op eigen ervaringen.

Internet platforms met reviews over zorgverleners

Het Hof Arnhem heeft aangegeven dat men anoniem een waardering voor een zorgverlener mag geven op een platform. Het enkele feit dat de waardering niet herkenbaar is en zorgverlener het niet eens is met de inhoud, maakt niet dat de recensie vals is. Bovendien had de zorgverlener op de aantijgingen kunnen reageren. Het hof vindt wel dat het platform de klacht had moeten verwijderen toen bleek dat die niet voldoende werd onderbouwd.

Met betrekking tot negatieve persoonskenmerken blijkt uit de rechtspraak dat evident onrechtmatige recensies niet mogen. De grens tussen een eigen mening en de feiten is niet makkelijk te maken. Daarom zal de rechter met alle feiten en omstandigheden rekening houden bij de bepaling of een uiting door de beugel kan. Hierbij kan een rechter meewegen of het platform haar richtlijnen publiek heeft gemaakt. Ook is voor een rechter belangrijk dat er gebruikersvoorwaarden kenbaar zijn gemaakt. Het telt voor een rechter ook mee als het platform ingrijpt bij plaatsing van negatieve content.

Nep reviews en belediging

Voor platforms die online reviews over zorgverleners weergeven is het goed om de volgende punten in acht te nemen. Er geldt een informatieplicht op de website over hoe je omgaat met reviews en een inspanningsplicht om nep reviews te voorkomen. Van smaad wordt pas gesproken als opzettelijk de eer en goede naam wordt aangetast, niet als het een soort bijverschijnsel is van wat je nu eenmaal over iemand wil zeggen of schrijven. Van belediging is sprake als het opzettelijk is. Door het te poneren als mening ‘ik vind je een klootzak‘, haal je het beledigende aspect er nog niet uit. De vraag is of het bedoeld was als belediging. Ook is het zo dat je soms iets kan zeggen dat totaal niet beledigend is bedoeld, maar wel zo wordt opgevat. Tot slot, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft op het verwijderen van negatieve reviews van platforms. Verwijderen mag wel indien ze aantoonbaar nep zijn.

Wil je meer weten over online reviews? Neem dan contact op met Burgt Legal via info@burgtlegal.nl of bel 020 – 308 0015