Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Burgt Legal > Nieuws > Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verschillen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd wanneer een klant financiële schade lijdt door een beroepsfout van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld als door een fout van een werknemer van jouw bedrijf het maanden langer duurt voordat een website live kan. Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor beroepsfouten, zoals onzorgvuldigheden, nalatigheid, onjuiste adviezen of vergissingen.

Wettelijk verplicht

Ook in geval van een eenmanszaak kan een zogenaamde zzp-beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig zijn. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld voor financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten. Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als één van de werknemers van een bedrijf financiële schade of letselschade aan personen veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je koffie omstoot over de laptop van een klant. Of als een medewerker struikelt en een kostbare vaas breekt bij een klant.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wanneer klant schade lijdt

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd wanneer een klant financiële schade lijdt door een beroepsfout van jouw bedrijf. Indien je nadenkt over het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is het goed om na te gaan in wat voor situaties de werknemers van het bedrijf komen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor de meeste beroepen niet verplicht. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de vermogensschade die bijvoorbeeld door cyberrisico is ontstaan. Maar er bestaat ook nog zoiets als een speciale cyberverzekering, voor dekking in geval van cyberrisico. Cybersecurity is onderdeel van de aansprakelijkheid. Voor meer informatie over de cyberverzekering is het aan te raden om met een verzekeringsadviseur te overleggen.

Uitsluiting algemene voorwaarden

Het is mogelijk om wettelijke aansprakelijkheid uit te sluiten via de algemene voorwaarden. Een dergelijke bepaling heet het exoneratiebeding. Om deze bepaling te laten gelden is het belangrijk dat het correct wordt gedaan en dat de inhoud goed is. Daarom moet het exoneratiebeding wel akkoord zijn bevonden door de wederpartij, dat kan ook stilzwijgend. Een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratiebeding kan ongeldig zijn omdat de wederpartij niet bekend was met het beding (bijvoorbeeld omdat er geen redelijke mogelijkheid was om van de algemene voorwaarden kennis te nemen), maar kan ook ongeldig zijn omdat het onredelijk bezwarend is (uitsluiten van opzet).

Het is dus goed om de beperking van de wettelijke aansprakelijkheid in een aparte e-mail of overeenkomst op te nemen, maar niet ergens onderaan in een klein zinnetje. Worden er fouten gemaakt in een van deze twee stappen, dan is het beding niet (of niet geheel) geldig, waardoor de aansprakelijkheid alsnog niet wordt uitgesloten.

Whiteboard