Dividend uitkering uit de BV

Burgt Legal > Nieuws > Dividend uitkering uit de BV

Dividend uitkeren is het uitkeren van (een deel) van de winst aan de aandeelhouders van de vennootschap. De aandeelhouders hebben geld gegeven aan de onderneming en in ruil krijgen zij zeggenschap en het recht om mee te delen in de winst. De uitkering van dividend kan alleen plaats vinden als de winst daadwerkelijk gerealiseerd is, niet over verwachte winsten. Het is niet verplicht een dividend uit te keren. De regels voor het uitkeren van dividend staan meestal in de statuten van de vennootschap.

Dividendbelasting

Wanneer een BV dividend uitkeert, dan moet de BV 15% dividendbelasting betalen aan de belastingdienst. Dit percentage wordt in mindering gebracht op het bedrag dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Er blijft dus 85% over voor de aandeelhouders. Over het dividend is de aandeelhouder in privé nog inkomstenbelasting verschuldigd. Het is aan de aandeelhouder in privé om er voor te zorgen dat hij of zij of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting tijdig aanpast.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is het voordeliger om een dividend uitkering te doen dan loon uit te betalen. Over een dividend uitkering betaalt een DGA minder belasting dan over loon. Maar let op: een DGA moet zichzelf in elk geval een minimum DGA-salaris uitbetalen. Het minimum DGA salaris verschilt elk jaar. In 2023 bedraagt het minimum DGA-salaris € 51.000,-.

Besluit aandeelhouders dividend uitkeren

Dividend uitkeren is het uitkeren van de winst aan de aandeelhouders van de vennootschap. Hiervoor is een besluit van de aandeelhouders nodig. Het is een vereiste om het besluit van de aandeelhouders in notulen vast te leggen. Het besluit is niet vormvrij, er moet bijvoorbeeld aangegeven worden dat er een liquiditeitstest heeft plaatsgevonden en dat er ruimte was voor een dividend uitkering. Dit is van belang omdat aandeelhouders aansprakelijk kunnen worden gesteld indien er een fout is gemaakt met de vaststelling van het dividend. Door de dividend uitkering zal het eigen vermogen van de BV dalen. Door geen dividend uit te keren, zullen de reserves van de BV stijgen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.