Sponsorovereenkomst

Burgt Legal > contractenrecht > Sponsorovereenkomst

De sponsorovereenkomst gaat over de sponsoring van een organisatie. In de overeenkomst wordt de verhouding tussen organisatie en sponsor geregeld. De organisatie kan een natuurlijk persoon zijn maar ook een vereniging, stichting of vennootschap, als het maar rechtspersoonlijkheid heeft. De overeenkomst kan gaan over een langdurige relatie maar even zo goed over een eenmalig evenement. Een sponsor contract regelt wat de sponsor kan verwachten en wat de eventuele tegenprestatie is. Sponsoring wordt steeds belangrijker als inkomstenbron. Bijvoorbeeld in de cultuursector en al langer in de sportwereld is sponsoring tegenwoordig niet meer weg te denken omdat de overheid de subsidies de afgelopen jaren heeft verminderd. De organisaties zoeken nu meestal zelf naar sponsors. Indien er weinig media aandacht is, dan zal het moeilijker zijn om een sponsor aan te trekken.

Sponsor van de organisatie

Zoals aangegeven regelt een sponsorovereenkomst de verhouding tussen organisatie en de sponsor. Daarnaast zijn in elk geval de volgende zaken geregeld. De partijen die de overeenkomst aangaan, de uitgangspunten, de hoogte van het sponsorbedrag of de te leveren diensten, de tegenprestatie van de ontvangende organisatie, de duur van de overeenkomst, de factoren om de overeenkomst te ontbinden en de evaluatiemomenten. Zonder een sponsorovereenkomst kunnen er grote risico’s ontstaan. De sponsorovereenkomst gaat in op de sponsoring van een organisatie. Sommige (overkoepelende) sportbonden hebben standaard overeenkomsten waarin de regels van de sportbond al in vastgelegd zijn. Er kan ook worden verwezen naar de Nederlandse Reclame Code. Hierin staan een aantal regels waaraan alle reclame uitingen moeten voldoen.

Wat ook heel belangrijk is, is dat er geen overeenkomst van dienstverlening ontstaat. Dan loopt je het risico dat je zelfs BTW moet gaan afgedragen. Het is goed om ook naar de fiscale aspecten van sponsoring te kijken.

Ongerichte reclame

Per 1 juli 2023 is ongerichte reclame voor online kansspelen verboden. Sponsoring valt ook onder ongerichte reclame. Voor bestaande sponsorcontracten geldt een overgangstermijn. Sponsoring in de sportsector blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Zo hebben sportclubs de mogelijkheid om tot die tijd andere sponsors dan kansspelaanbieders aan te trekken.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.