Opschorten huur bij gebreken bedrijfsruimte

Burgt Legal > contractenrecht > Opschorten huur bij gebreken bedrijfsruimte

De huurder van de bedrijfsruimte moet huur betalen en de verhuurder stelt de bedrijfsruimte beschikbaar. Daarnaast verplichten wettelijke regels een verhuurder om gebreken aan de bedrijfsruimte te verhelpen. De huurder kan de gebreken zelf laten repareren, nadat hij de verhuurder in gebreke heeft gesteld. Ingebrekestelling kan door een brief te sturen waarin u aangeeft dat de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt. Het is mogelijk om de kosten van het herstel van het gehuurde op de huurprijs te brengen.

Gebreken bedrijfsruimte ernstig

Als een bedrijfsruimte gebreken vertoont, dan mag de huurder in verhouding tot de ernst van het gebrek de huurbetalingen helemaal of gedeeltelijk opschorten. Als de huurder de betaling opschort wegens gebreken aan het gehuurde, dan moeten die gebreken voldoende ernstig zijn. Wanneer zijn de gebreken in de praktijk voldoende ernstig?

Opschorten huurprijs huurder

Uitspraken van rechters laten zien dat het opschorten van de huurbetaling door de huurder niet eenvoudig is. De rechter stelt niet snel gebreken aan het gehuurde vast. De specifieke omstandigheden van het geval spelen hierbij een rol. De huurder van de bedrijfsruimte moet huur betalen en opschorting van de hele huurprijs is zelden tot nooit gerechtvaardigd. Meestal zal het gaan om de gedeeltelijke opschorting van de huur. Hoe ernstiger het gebrek, hoe hoger de huur is die kan worden opgeschort. Indien de verhuurder het gebrek herstelt, zal de opgeschorte huur alsnog moeten worden betaald. De verhuurder van de bedrijfsruimte die met opschorting wordt geconfronteerd zal alert moeten zijn. Hij zal de juiste stappen moeten nemen om escalatie van het geschil te voorkomen. Indien de huurder te ver gaat met opschorten, kan de verhuurder de ontruiming van de bedrijfsruimte afdwingen.

Servicekosten betalen

De servicekosten vallen niet onder de huur. Onder servicekosten van een bedrijfsruimte kunnen vallen de kosten voor gas, water, elektriciteit, huismeester, meubels, schoonmaak en tuinonderhoud. De verhuurder van de bedrijfsruimte mag deze kosten doorberekenen bovenop de huur. Het is goed om in het huurcontract aan te geven om welke servicekosten het gaat. In een brief van de verhuurder vermeld je de jaarlijkse huurverhoging.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.