Klant wil niet betalen

Burgt Legal > contractenrecht > Klant wil niet betalen

Elke ondernemer maakt het meerdere keren mee. Een klant die niet wil betalen. Je hebt al een paar aangedrongen bij de klant, maar betaling blijft uit. Wat zijn dan de mogelijkheden in Nederland om verhaal te halen? Dit is het moment dat het zogenaamde incassotraject kan beginnen. De klant heet vanaf nu debiteur en het te betalen bedrag heet vanaf dat moment vordering. Het incassotraject bestaat uit een buitengerechtelijke fase en een gerechtelijke fase. Buitengerechtelijk wil zeggen zonder gang naar de rechter. Een eerste stap is de sommatie van de debiteur om tot betaling van de vordering over te gaan.

Sommatie debiteur

Dat gebeurt door de debiteur aan te schrijven om voor betaling van de vordering zorg te dragen. Als er geen betaling plaats vindt binnen de gestelde termijn, dan wordt het incassotraject voortgezet. Het vervolg kan bestaan uit het verzenden van sommatiebrieven en het opnemen van telefonisch contact. Hoe beter de sommatiebrieven zijn opgesteld, hoe meer kans op betaling er is. Ook het treffen van een betalingsregeling of een minnelijke regeling valt onder het buitengerechtelijk traject. In de wet is opgenomen dat de debiteur de kosten verbonden aan de maatregelen in de buitengerechtelijke fase moet vergoeden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering. Tijdens het incassotraject wordt de schuldeiser geïnformeerd over de stand van zaken. Zo ontvangt de schuldeiser een kopie van de aan de debiteur toegezonden sommatiebrieven en wordt de schuldeiser onder andere geïnformeerd over door de debiteur voorgestelde betalingsregelingen.

Kan de klant betalen?

Een incassotraject buiten de rechter om is aan te bevelen voor het behoud van de klantrelatie en het brengt minder kosten met zich mee dan een incassotraject met gang naar de rechter. Het advies is dan ook om in de meeste gevallen eerst buitengerechtelijke maatregelen te treffen als de klant niet wil betalen. Het kan goed zijn om tijdens het buitengerechtelijk traject al een verhaal rapport van de debiteur op te (laten) stellen. Zo is het mogelijk om vast te stellen of het zin heeft om bankbeslag te leggen. Er kan geïnformeerd worden bij RDW of er voertuigen op naam staan en of er onroerende zaken op naam staan. Zodra het buitengerechtelijk traject is afgerond, kan er vervolgens snel een beslissing worden genomen of een gang naar de rechter zinvol is. Met behulp van het het vonnis is het mogelijk om beslag te leggen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.