Lening overeenkomst

Burgt Legal > contractenrecht > Lening overeenkomst

Het lenen van geld kun je het beste in een overeenkomst vastleggen. Zo is het duidelijk voor beide partijen wat de voorwaarden zijn van het geld lenen. Een lening overeenkomst strekt tot bewijs van hetgeen je hebt afgesproken. Je kunt geld lenen aan een bedrijf, particulier of organisatie. Op deze pagina geven we uitleg over de verschillende aspecten van een leningsovereenkomst.

Onderhandse lening

Indien je geld leent en daarbij geen gebruik maakt van een bank of kredietverstrekker, dan noemen we dit een onderhandse lening. Stel, je bent samen met een vennoot een bedrijf gestart en je hebt startkapitaal nodig. Een investeerder of medevennoot kan het bedrijf geld lenen maar wil wel afspraken maken over rente en aflossing. De afspraken leg je in een onderhandse lening vast. Duidelijke afspraken helpen bij het goedhouden van de relatie tussen de partij die het geld nodig heeft en de partij die het geld leent. Je kan een lening laten opstellen door een notaris, maar dat hoeft niet. Een notariële lening is een lening die is opgesteld door een notaris.

Hoogte geldlening vastleggen in overeenkomst

Natuurlijk is bij het lenen van geld ook belangrijk om de hoogte van de lening te vermelden in de overeenkomst. Maar ook andere aspecten van de geldlening kunnen worden vastgelegd. Bijvoorbeeld het tijdstip en de wijze van uitbetaling. Bovendien maak je afspraken over de te betalen rente en wanneer de lening wordt terugbetaald. Dat wordt ook wel aflossing genoemd. Je kan ook afspraken maken over de mogelijkheid om vervroegd af te lossen.

In overeenkomst zekerheid stellen

Het lenen van geld kan je het beste vastleggen in een overeenkomst, ook gelet op de zekerheid voor terugbetaling van de lening door leningnemer. Dat kan bijvoorbeeld een pandrecht op alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen zijn. In een zogenaamde pandakte wordt het pandrecht gevestigd. Mocht de leningnemer de lening niet kunnen terugbetalen, dan dienen de bedrijfsmiddelen waar het onderpand op rust als zekerheid. Een andere naam voor een pandakte is een akte van verpanding.

Zakelijke lening

Het kan zijn dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geld wil lenen aan de eigen vennootschap of juist van de eigen vennootschap. Dan heb je een zakelijke leningsovereenkomst nodig. Dit betekent dat er een aflossing schema is opgesteld en dat er een reëel rentepercentage is opgenomen in de geldleningsovereenkomst. Zo kan je aan de belastingdienst laten zien dat het gaat om een zakelijke lening. Een lening is zakelijk als een onafhankelijke derde je tegen dezelfde voorwaarden de lening zou verstrekken.

Converteerbare lening

Startende bedrijven gebruiken vaak een converteerbare lening. Het is een geldlening waarbij wordt afgesproken dat de leninggever de lening op een later moment mag omzetten naar aandelen. Zo’n moment kan bijvoorbeeld zijn als een nieuwe investeerder toetreedt. In de overeenkomst is dan bepaald dat de lening en de rente kunnen worden omgezet naar aandelen. Om het aantal aandelen goed te kunnen bepalen, is het van belang om de waarde van het bedrijf vast te stellen op het moment van de conversie. Vaak wordt een minimum prijs en maximum prijs van te voren vastgelegd in de converteerbare leningsovereenkomst.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.