Contractenrecht

Burgt Legal > Contractenrecht

Het contractenrecht is het deel van het recht dat zich bezig houdt met contracten, ook wel overeenkomsten genoemd. In Nederland is er sprake van contractsvrijheid, wat men met elkaar afspreekt is vrij. Maar uiteraard zijn er wel beperkingen. Het mag niet in strijd zijn met de wet en de goede zeden. Bovendien worden zwakkere partijen beschermd, bijvoorbeeld een particulier ten opzichte van de een groot bedrijf.

Duur overeenkomst

Het contractenrecht gaat bijvoorbeeld over de duur van de overeenkomst, hoe de overeenkomst kan worden beëindigd en wat als u de overeenkomst niet na komt. Een contract komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst bestaat meestal uit meerdere verbintenissen. Bijvoorbeeld: als u geld leent aan een bedrijf, dan neemt u de verbintenis op u om het geld te storten op de rekening van het bedrijf. Het bedrijf neemt de verbintenis op zich om het geleende geld terug te betalen. Het contractenrecht is een onderdeel van het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht is een onderdeel van het civiele ofwel burgerlijke recht. Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht.

Verbintenissenrecht

De betekenis van een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij een bepaalde prestatie dient te verrichten, waar de andere partij recht op heeft. Het verbintenissenrecht is onderdeel van burgerlijke ofwel civiele recht. Burgerlijk recht gaat over het recht tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

Wij hebben over verschillende soorten overeenkomsten geadviseerd: managementovereenkomst, sponsorovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, lening overeenkomst, concurrentiebeding, algemene voorwaarden, opschorten huur bedrijfsruimte en incassoprocedure. Voor sommige overeenkomsten zullen specifieke regels gelden.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.