Concurrentiebeding

Burgt Legal > Nieuws > Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is de afspraak dat kennis en ervaring niet bij een volgende opdrachtgever worden ingezet. Een concurrentiebeding beperkt de kennis en ervaring van een opdrachtnemer in een volgende opdracht. Veel opdrachtgevers willen een dergelijke afspraak vastleggen in een managementovereenkomst. De opdrachtnemer kan zo de kennis en ervaring opgedaan bij de opdrachtgever niet inzetten bij de concurrent. In geval van overtreding kan de opdrachtgever schadevergoeding bedingen.

Flinke boete

Maar de opdrachtgever kan ook een boete bedingen en die kan flink oplopen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. Er is zowel sprake van een concurrentiebeding als een non-concurrentiebeding. Een concurrentiebeding komt vaak voor, maar er gelden wel bepaalde regels. Het is essentieel dat de overeenkomst aangeeft dat de opdrachtgever een zwaarwegend belang heeft bij het beding. De opdrachtnemer wordt namelijk beperkt in zijn of haar vrije arbeidskeuze en dat kan niet zomaar terzijde worden geschoven.

Afstand en termijn

Bovendien is het belangrijk om de reikwijdte aan te geven van het concurrentiebeding. Onder reikwijdte valt bijvoorbeeld afstand en de termijn. De opdrachtgever zal de reikwijdte beperkt moeten houden tot het hoogstnoodzakelijke. Anders kan een rechter oordelen dat het concurrentiebeding te ruim is opgesteld en zal de rechter het beding ongeldig verklaren.

Concurrentiebeding beperkt kennis en ervaring

Daarnaast is het goed om te bedenken dat de voorwaarden in de overeenkomst niet zo streng zijn dat het lijkt op een arbeidsovereenkomst. Wat dus niet mag is dat een concurrentiebeding kennis en ervaring te veel beperkt. Dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Als er naast een concurrentiebeding ook nog een relatiebeding wordt opgenomen, dan is die kans wel aanwezig. Een concurrentiebeding is iets anders dan een relatiebeding. Bij een relatiebeding gaat het om bescherming van de relaties en klanten van de opdrachtgever. Tot slot, belangrijke vereisten zijn dat het concurrentiebeding schriftelijk is vastgelegd en dat de opdrachtnemer meerderjarig is op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.